Ekonomikanalen

Så mycket kan du få i elstöd

Elanvändare i elområde SE3 och SE4 kommer att omfattas av ett retroaktivt högkostnadsskydd med anledning av de höga elpriserna. Under en presskonferens i slutet av november meddelade regeringen att utbetalningarna kan påbörjas först i februari 2023.

SE1 och SE2 omfattas av elstödet inte eftersom medelpriset inte har nått upp till det nationella referenspriset, som är 75 öre/kWh.