Ekonomikanalen

Så fungerar ESG

ESG är en strategi för att analysera hållbarheten hos ett företag. Det är alltså inte bara finanserna som avgör om aktien är intressant.

Förkortningen står för environmental, social and governance, som på svenska blir miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.