Ekonomikanalen

Så fungerar ett handelsstopp

Ett handelsstopp innebär att det inte längre går att handla med berört värdepapper, till exempel en aktie. Det finns flera anledningar till att en aktie handelsstoppas. Karin Ydén är nordisk chef för bolagsövervakning på Nasdaq i Stockholm.

”Vanligast är att vi på Nasdaq tror att det har skett ett informationsläckage och att några få handlar på den informationen”, säger hon.

I andra fall handlar det om att ett bolag planerar att offentliggöra information som marknaden kan behöva tid för att ta till sig. Vanligtvis varar ett handelsstopp i några timmar, men kan i sällsynta fall vara i en månad.