Så fungerar KPI

Konsumentprisindex (KPI) är ett mått på den allmänna prisnivån i Sverige. Det är ett viktigt nyckeltal som påverkar många av samhällets ekonomiska funktioner. EFN berättar mer.