Så fungerar prisbasbelopp

Prisbasbeloppet påverkar många av samhällets förmåner och avgifter. Sjukförsäkring, bilförmåner och deklarationsplikt är bara några av dem. Det förhöjda prisbasbeloppet har ett snävare användningsområde.

Beloppen beräknas av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av regeringen och fastställs för ett kalenderår i taget. EFN berättar mer.