Så fungerar rut och rot

Den som anlitar någon att utföra ett arbete i hemmet har generellt rätt till skatteavdrag för arbetskostnaden. Om avdraget faller under rut eller rot beror på arbetes karaktär. EFN berättar mer.