Så fungerar SGI

SGI står för sjukpenninggrundande inkomst. Den påverkar bland annat hur mycket du kan få ut i föräldrapenning och sjukersättning. EFN berättar mer.