Så fungerar statsskuld

Precis som individer kan länder låna pengar om utgifterna blir större än inkomsterna. I Sverige är det Riksgälden som sköter om inlåningen för statens räkning. EFN berättar mer.