Ekonomikanalen

Så hög kan din fastighetsskatt bli

Omstartskommissionen har föreslagit ett återinförande av fastighetsskatten. Det skulle generera intäkter till statskassan som behövs för coronakrisens höga kostnader.

Skatten avskaffades 2008 och ersattes då med en kommunal fastighetsavgift. Före 2008 betalade småhusägare 1 procent av fastighetens taxeringsvärde. I dag skulle skatten i genomsnitt ligga på runt 19 000 kronor per år.

Maxbeloppet i den nuvarande avgiften är 8 349 kronor för 2020.