Ekonomikanalen

Så lättas företagens börda under coronakrisen

Stödet till företag som hamnat i kris på grund av corona administreras till stor del via Skatteverket. Så här fungerar det.

Eva Bodén, som är verksamhetsutvecklare på Skatteverket, förklarar vad som gäller när det gäller anstånd, sänkta arbetsgivaravgifter och periodiseringsfonder.

Anstånd kan beviljas för avdragen preliminärskatt för löner, för arbetsgivaravgifter och för moms.

Arbetsgivaravgifterna sänk tillfälligt till 10,21 % på månadslöner upp till 25 000 kronor för upp till 30 anställda per företag.

Reglerna för periodiseringsfonder ändras så att företag kan periodisera hela vinsten upp till 1 miljon kronor.

Redaktör: Anders Frick