Ekonomikanalen

Så påverkas ekonomin av KPI

Varje månad samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in enorma mängder priser på varor och tjänster. Dessa används för att uppskatta den genomsnittliga prisutvecklingen.

Sammanställningen utgör det vi kallar konsumentprisindex, eller KPI. Indexet lägger grunden för bland annat prisbasbelopp, inflationsmål och olika typer av bidrag.