Ekonomikanalen

Så ser den italienska krisen ut

EU ska i dagarna ge sina betyg på medlemsländernas budgetar för nästa år. Landet på allas läppar då är Italien.

Roger Josefsson, chefekonom på Macrobond, ser stora utmaningar för Italien framför sig. Landets statsskuld i förhållande till BNP ligger på över 130 procent.

Statsskulden är i nivå med var Grekland låg när krisen där accelererade. Problemet är att Italien är ett mycket större land, bland annat med världens tredje största obligationsmarknad.

Det som gör det hela extra allvarligt är att Italien har en regering som inte verkar bry sig så mycket om den kritik som EU redan har delat ut och förväntas fortsätta komma med.

En långsiktig utmaning för Italien är den demografiska utvecklingen, där barnafödandet under många år varit lågt.

Personer

Roger Josefsson