Ekonomikanalen

Så ska företag och jobb räddas

Regeringen har presenterat ett krispaket som ska mildra de ekonomiska effekterna av coronavirusets spridning.

Värdet av krispaketet kan komma att uppgå till 300 miljarder kronor. De tre områdena som innefattas är: korttidspermittering, sjuklön och likviditetsförstärkning via skattekontot.