Ekonomikanalen

Så ska Sverige växa hållbart och jämställt

Sverige ska fortsätta växa genom att satsa mer på jämställdhet och hållbarhet fram över även om konjunkturen förändras.

Enligt näringsminister Ibrahim Baylan har Sverige inte råd att fortsätta växa utan att alla inkluderas och omställningen till en mer jämställd arbetsmarknad ligger högt upp på regeringens dagordning.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen uppger att det är viktigt att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

Omställningen kommer enligt Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf i framtiden att efterfrågas från kunder och även från företagens medarbetare.

Redaktör: Jonas Harrysson