Till startsidanTill startsidan

Så ska koldioxid skeppas till Norge

Konceptet bio-CCS ska göra det möjligt att gå från minskade utsläpp av koldioxid till minus. Genom att fånga in koldioxiden från biokraftvärmeverk, vars koldioxid kommer från exempelvis skogsnäring och sågverksindustrier, blir klimatpåverkan negativ.

”På så sätt skapar vi en dammsugare som dammsuger luften från koldioxid i luften ner till permanent lagring”, säger Erik Dahlén, forskningsansvarig Stockholm Exergi.

Projektet startades av Stockholm Exergi och Energimyndigheten som har bekostat testanläggningen. Dessutom är KTH med i projektet. Trots att anläggningen är liten är den effektiv.

”Den fångar in upp till 700 kilo per dygn”, berättar Erik Dahlén.

Permanentlagringen finns just nu i Norge, där koldioxiden lagras i porös berggrund nere i havet. Målet att det över tid ska mineraliseras av det höga trycket.

Förhoppningen med projektet är att minska det svenska nettoutsläppet med 1,5 procent.

”Det är ungefär lika mycket som Stockholms hela biltrafik.”

Redaktör: Nicolina Söderqvist.