Så sparar bönder både pengar och plast

Vall är skördat gräs som främst används som grovfoder för mjölk- och köttproduktion. Det vanligaste sättet att lagra vall är i inplastade balar. Men nu kan bönderna halvera plaståtgången genom en ny teknik som förvarar gräset i längre tuber.

”Med den här tekniken sparar man in ungefär 50 procent av plasten”, berättar Christer Johansson som är teknikrådgivare på Jordbruksverket. Han säger också att det finns pengar att spara, men det bygger på att en entreprenör utför tjänsten: ”Att investera i tekniken själv blir kostsamt”.

Och efterfrågan på att hyra tjänster ökar, säger Jonas Johansson vd för Isaryds entreprenad och lantbruk: ”Det är en personalfråga och en stor ekonomisk fråga".

Det finns fler nya trender inom vallodling. Enligt Per-Anders Andersson som är växtodlingsrådgivare hos Lantmännen så satsas det nu mycket på torktåliga grässorter. Samtidigt så skördas det fler gånger per år. Allt för att hålla toppkvalitet på fodret.