Så tacklar hamnen viruset

Göteborgs hamn tog tidigt initiativ för att hindra virusspridningen. Redan i februari införde de hälsodeklarationer för företagen där de måste visa att besättningen ombord är friska innan de kommer i ni hamnen. Deklarationen gällde både gods- och kryssningstrafik.

”Vi måste hålla godsnavet öppet. För Sverige, för medborgarna och för näringslivet”, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn.

Han uppger att hamnen förväntar sig en minskning i godsvolym på vissa områden när bolag som Volvo sänker sina importer. Samtidigt ökar volymen av andra varor.

Att hamnen fortsätter att hållas öppet är viktigt eftersom deras produkter har en stor inverkan på svenskt industri och ekonomi.

”30 procent av Sveriges BNP går via Göteborgs hamn. Varor, matvaror, mediciner, skog, skogsprodukter, bilar”, säger Elvir Dzanic.

”Så det är viktigt både att upprätthålla den industrin som är igång och när industrin väl kommer igång för de som har stängt, men inte minst för oss som ska vara ute och handla.”

Redaktör: Anders Frick.