Till startsidanTill startsidan

Så tolkar du insynstransaktioner

Insiders är kort förklarat personer i ledande företagspositioner. Deras innehav och handelsmönster kan ge användbara signaler till din egen handel – om du kan tolka dem. Mikael Olsson på Holdings förklarar hur.

”Man måste komma ihåg att det är bara en datapunkt av många. Det viktigaste är att sätta informationen i relation till allt annat”, säger han.