Ekonomikanalen

Sårbar ekonomi när fler är högt skuldsatta

Varje år kartlägger Finansinspektionen svenskarnas bolån. Årets rapport visar bland annat att allt fler blir högt skuldsatta. Vi lånar mer i förhållande till inkomsten trots de ekonomiska svårigheterna pandemin medfört.

Vidare visar rapporten på en ökande andel tilläggslån, alltså ett befintligt lån som utökas. Enlig Handelsbankens makroekonom Helena Bornevall är det inte en förvånande trend.

”Efterfrågan på renoveringar har ökat ganska kraftigt”, säger hon.

Länge har rörlig bolåneränta ansetts vara fördelaktigast över tid, men nu ökar även andelen bundna bolån. Enligt Bornevall har varannan ny bolånetagare en räntebindningstid på mer än ett år.

Under pandemin har regeringen gjort det möjligt att pausa sina amorteringar. 1 september 2021 försvinner den möjligheten.

”Man vill dämpa uppgången i bostadspriser och skulder, så man är tydlig med att det kommer tillbaka efter sommaren”, säger Bornevall.

Reporter: Petra Bergman

Personer

Helena Bornevall