EFN 10 årEFN 10 år

Se upp för zombieföretag

Företag utan förutsättningar att överleva har uppstått. De lever vidare utan att bidra till samhällsekonomin, utan fungerar snarare som bromsklossar. Möt zombieföretagen.