Ekonomikanalen

Dystert på bomarknaden - men långt från finanskrisnivå

Jens Magnusson, privatekonom på SEB, kommenterar deras färska boprisindikator. Den redovisar ett rekordstort tapp med 67 enheter och visar på den dystra syn på boprisutvecklingen framöver.

”Från stadigt på plussidan så ligger indikatorn nu på minus tjugo, vilket indikerar att det är betydligt fler som tror på sjunkande priser än vad som tror på stigande priser”, säger han och uppger att det är resultatet av skepsis och försiktighet på flera ekonomiska marknader.

”Jag tror att man minst lika mycket ska se det som en allmän oro som en oro för bostadsmarknaden.”

Raset är det största som uppmätts inom en månad och indikerar sammanvägt med det allmänna ekonomiska läget på ett tapp mellan 5 till 10 procent på bostadsmarknaden. Men trots det stora tappet betyder det enligt Jens Magnusson inte att bopriserna kommer att sjunka drastiskt i realiteten. Vid senaste finanskrisen var indikatorn nere på minus 62 som mest, betydligt lägre än nu.

”Det som också är viktigt att komma ihåg är att, trots de här väldigt låga nivåerna under finanskrisen, så blev det ingen våldsam nedgång på bostadsmarknaden.”

Redaktör: Petra Bergman