"Marknadspsykologin är helt annorlunda"

SEB:s boprisindikator gör sitt största ras på tio år och allt fler hushåll tror på sjunkande bostadspriser framöver. Johan Nordenfelt, chef för affär- och processutveckling på Erik Olsson, kommenterar.