Sektorerna som Handelsbanken ratar

Sedan årsskiftet omfattas i princip alla Handelsbankens fonder av utökade exkluderingskriterier.

Karin Askelöf, chef för ansvarsfulla investeringar på Handelsbanken, berättar att bland annat spelbolag och bolag verksamma inom alkohol, cannabis, tobak och fossilt lagts till listan över branscher där banken inte investerar. Sedan tidigare fanns vapen, kärnvapen och kol på listan.

Enligt Karin Askelöf är det nu viktigt att hållbarhetsanalys integreras i all fondförvaltning inom banken.

Att använda ägarinflytande för att få bolagen att arbeta hållbart är också viktigt menar Askelöf då hållbarhetstänk är ett måste för att kunna leverera långsiktigt bra avkastning.

Reporter: Jonas Harrysson