”Skaffa kunskap, dela jämställt och ta kontroll!”

Inkomstgapet mellan kvinnor och män har inte förändrats nämnvärt sedan 1995. AnnaStina Johansson, verksamhetsutvecklare på Fredrika Bremer-förbundet berättar vilka åtgärder som krävs från politikernas håll och vad du kan göra själv för att minska skillnaderna.

Hon menar att det främst är en systematisk förändring som behövs. För att det ska ske krävs flera politiska reformer, som bland annat jämställd föräldraförsäkring.

Till privatpersoner har AnnaStina Johansson tre tips på hur man kan agera:

  • Skaffa kunskap
  • Dela jämställt i relationen
  • Ta kontroll genom ett sparande eller en budget du faktiskt följer

Att dela jämställt i relationen kräver att man pratar igenom saker som exempelvis föräldraförsäkringen, pensionen och vem som äger vad.

Redaktör: Isabella Ahmadi