"Skattesystemet är ett svåröverskådligt lapptäcke"

Det är länge sedan den senaste skattereformen genomfördes i Sverige. Det är dags för en ny nu, menar Tomas Sjögren, professor i nationalekonomi.

Programledare: Elina Tyskling