EFN 10 årEFN 10 år

Skogspriserna uppåt

– "Fotosyntesen producerar oavsett ränteläge"

Priset på skogsmark fortsätter stiga. Men den stora frågan är om den framtida efterfrågan matchar det växande virkesförrådet.