Ekonomikanalen

Skörden räddad efter starka insatser

Företag inom skogs- och lantbrukssektorn befarades få stora problem i och med coronakrisen. Detta då utländska säsongsarbetare väntades få det svårt att ta sig till Sverige. Farhågorna visar sig ha varit överdrivna.

LRF:s vd Anna Karin Hatt berättar att efter hårt arbete från organisationen och från medlemsföretagen har det i de flesta fall löst sig. Men det har inneburit mycket jobb och stora kostnader för företagen.

Utländska säsongsarbetare inom lantbruket har fått undantag från inreseförbundet, företagen har anpassat sin produktion och vissa företag har kompletterat de utländska specialisterna med svensk arbetskraft.

Företag som arbetar med vilda bär, som inte ligger inom LRF:s ansvarsområde, förväntas dock få stora problem.

Redaktör: Jonas Harrysson