EFN 10 årEFN 10 år

”Sommaren är över för Stockholms ekonomi”

Stockholm ser ut att ha passerat sin konjunkturtopp. Enligt Stockholms Handelskammare beror det på flera orsaker. Bland annat stor arbetskrafts- och bostadsbrist. "Nu gör sig flaskhalsarna påminda", säger chefekonom Andreas Hatzigeorgiou.

Hushållen ser mörkare på svensk ekonomi, och utvecklingen i byggsektorn är dyster. Hatzigeorgiou efterlyser flera reformer efter valet för att lösa flaskhalsarna. ”Får vi bra reformer så får vi också tillväxt”.