Ekonomikanalen

Risk för minskad efterfrågan på spannmål

Efter att spannmålspriserna under hösten legat på låga nivåer fick de en rejäl skjuts i mars. Många länder stängde ned produktion och den svenska exporten tog fart. Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson menar att det berodde på den ökade korta efterfrågan, men långsiktigt ser det inte lika säkert ut.

”Vi rör ju oss bland marknadskrafter vi inte är vana vid. Nu har vi en variation även i efterfrågan”, säger han. ”Men väder och vind är fortfarande en lika stor faktor.”

Jeppsson råder de företagare som handlar med spannmål att jobba utifrån dagens läge, eftersom det är för svårt att förutsäga hur framtiden ser ut.

Reporter: Jonas Harrysson