Sprid risken med diversifiering

Diversifiering är konsten att sänka risken på dina investeringar utan att minska avkastningen för mycket. EFN:s Ara Mustafa berättar om fyra vägar att välja.

Det första rådet är att satsa på fler än ett bolag så att du inte riskerar förlora hela din investering vid konkurs.

Den andra nivån är att ha aktier i olika branscher. Om du bara har en massa stålbolag så hänger allt på stålpriset.

Det tredje tipset är att investera i olika länder. Väljer du till exempel att bara rikta in dig på Indien och landet drabbas av ekonomiska problem så kan du förlora hela din portfölj.

Slutligen så är det bra att se bortom aktier. Vid en global ekonomisk kris kan allt falla. Då är guld eller andra råvaror alternativ som ofta klarar sig bättre i kristider.