Ekonomikanalen

Sprid risken med hävstångsfonder

Efter skandalerna kring fondbolagen Allra och Falcon Funds har Pensionsmyndigheten vidtagit åtgärder för att utesluta oseriösa fonder och börjat diskutera vilken typ av fonder som ska finnas i utbudet.

Ulf Torell, förvaltare på Alfred Berg, menar att vissa ”farliga” högriskfonder med annorlunda placeringsinriktning är viktiga för riskspridningen i pensionssparandet.

Personer

Ulf Torell