"Starkt räntestöd trots konjunkturosäkerhet"

Var är marknaden på väg? Hur gör du den svaga kronan till din bundsförvant och hur hittar man långsiktig avkastning i en Twitterdominerad marknad?

Det är några av frågorna som Gabriel Mellqvist och Helena Haraldsson, omvärldsanalytiker på Carnegie Private Banking, diskuterar i en matig intervju.

Programledare: Gabriel Mellqvist.