Stillfronts vd: Vi uppvisar högre effektivitet

Stillfronts vd Jörgen Larsson är nöjd med att bolaget uppvisar en tillväxt på 177 procent.

”I kvartal två tar vi många och stora steg emot vår vision att bli ett tre gånger så stort bolag”, säger Jörgen Larsson.

Larsson tror och hoppas på att Stillfront ska kunna göra fler förvärv och han menar att de har muskler för att göra det. Om 12 – 15 månader räknar han med att konkurrensen ökar.

Intervjun kommer från EFN Marknad 28 augusti. Se hela programmet här.