Ekonomikanalen

Stockholm snor danska bolag

Börsklockan slår för första gången i Malmö. Finansmarknaderna på båda sidor av sundet har samlats för att diskutera framtid och möjligheter. Öresundsregionens samarbete och gemensamma satsning har nyligen tagit ett nytt avstamp i och med namnbytet till Greater Copenhagen. Med det här finns en ambition om ett större flöde av kapital och finanskompetens över sundet.

Personer

Monica Thomasson

Johan Wessman