Ekonomikanalen

"Stockholms ekonomi står och väntar"

Stockholms ekonomi tyder på en avmattning i konjunkturen, barometern visar ett värde på 93 av hundra vilket är oförändrat från kvartalet innan. Det syns bland annat bland hushållens syn på arbetsmarknaden uppger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

"Flertalet hushåll tror att arbetslösheten kommer att öka på sikt och det kan vara en förklaring till att hushållen ser dystert på konjunkturen nu."

Men trots det går vissa branscher fortsatt starkt. Däribland handeln för livsmedel och motorfordon.

"Så länge vi har en okej omvärldsekonomi och en okej utveckling där så ser jag att behovet av transport bara kommer att öka", säger Kent Jonsson, vd för Uppland Motor.

Redaktör: Nicolina Söderqvist.