Ekonomikanalen

Styckningen av SCA - så funkar det

Hygien- och skogskoncernen SCA delas upp i två noterade bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsverksamheten. Verksamheterna står för 85 respektive 15 procent av omsättningen. Beskedet fick aktien att rusa på börsen.

Simon Tarvainen går igenom vad det är som händer. Är uppdelningen bra eller dålig?