Svår säsong för renskötseln

Vintern har visat sig svår för den svenska rennäringen. I mitten av januari hade redan 18 samebyar ansökt om bidrag för extrafoder. Jämförelsevis kom 20 ansökningar in under hela fjolårets säsong.

Redaktör: Malin Lilja.