Svensk export expanderar

Den svenska exporten går främst till europeiska länder som Tyskland och Norge, men även USA och Asien. Under förra året växte exporten på många håll medan importen minskade.