Svenska snålheten ett hinder i EU-förhandlingar

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på en historisk stor återhämtningsfond i pandemins spår. Cecilia Malmström, tidigare handelskommissionär i EU, berättar varför hon inte håller med den svenska hållningen.

”Regeringens inställning är att förhandla, men att ändå vara snålast i Europa. Det är en dålig ingångspunkt, tycker jag”, säger hon och uppger att det för Sveriges skull är viktigt att vara solidarisk i förhandlingarna för att stärka den inre marknaden.

Dessutom berättar Cecilia Malmström varför hon anser att Sverige bör införa euron, varför en koldioxidskatt kan vara del av en lösning för att ta oss ur konjunkturen som pandemin skapat och hur EU kan förbättras.

Hon berättar också varför hon tycker att Världshandelsorganisationen WTO borde reformeras, om kinesiskt ägande i Europa och kommenterar handelskriget mellan USA och Kina.

Redaktör: Anders Frick