Svenskt rekord i buffert – men fördelningen oroar

Svenskarnas likvida tillgångar har nått en ny toppnivå. I genomsnitt är summan nära en miljon kronor per hushåll. Men pengarna är långt ifrån jämnt fördelade – vilket kan leda till ökad skuldsättning och betalningsproblem.