Tillgång till data förutsättning för utvecklad digitalisering

Pia Sandvik, vd på RISE, säger att Västsverige ska bli bäst på digitalisering genom att samarbeta över bolagsgränser och öka antalet testbäddar.

”En utav nycklarna till digitaliseringen är mycket data", säger hon.

Politikens viktigaste roll i utvecklingen är enligt energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) att tillhandahålla och öppna upp den data som går att offentliggöra.

Genom att öppna upp den offentliga data som finns för flera aktörer hoppas Anders Ygeman att tillgången på data ska driva digitaliseringsutvecklingen framåt.

”Med artificiell intelligens är tillgången till data grunden för hur smart vår teknik kan bli”, säger han.

Hur datan ska delas är enligt förslaget upp till individen som tillhandahåller den, men vissa undantag ska finnas.

Tore Johnsson, Västra Götalandsregionens digitaliseringskoordinator, berättar hur det ska gå till och om regionens handlingsplan för hur datan ska öppnas upp.

Redaktör. Anders Frick.