EFN 10 årEFN 10 år

"Trump bär med sig extrem osäkerhet"

Kase Capitals grundare Whitney Tilson är mycket skeptisk till Trump som president och ser stora risker för marknaderna de kommande åren.