Uber: Vi har en god dialog med Skatteverket

Uber är ett bolag som rört upp känslor inom taxibranschen. Precis som andra bolag inom delningsekonomin har de även skapat problem för Skatteverket, med hur beskattningen ska ske.

Ubers Sverigechef Alok Alström menar att de nu har ett bra samarbete med Skatteverket och att det finns flera exempel på länder där man hittat bra modeller för hur skattesystem ska anpassas efter delningsekonomin.

Men även om skattefrågan blir löst innebär det inte att Ubers tjänster är okontroversiella. I mars fastställde Svea hovrätt att den som tar emot och utför körningar via UberPOP gör sig skyldig till olaga taxitrafik och brott mot kravet att ha taxiförarlegitimation.