Utmaningarna på arbetsmarknaden

Eva Nordmark (S) ersatte nyligen Ylva Johansson (S) på posten som arbetsmarknadsminister. Trots risken för en stundande lågkonjunktur ser Nordmark fram emot utmaningen. Hon berättar bland annat om det pågående reformarbetet med Arbetsförmedlingen och regeringens satsning på 1,3 miljarder kronor för att få fler i arbete.

Reporter: Jonas Harrysson