Ekonomikanalen

Vad vill politikerna med skogen?

Förutsättningarna för skogsbruket förändras i och med att samhället urbaniseras då allt fler bor långt ifrån den skog de äger.

Att många människor, inklusive många politiker, inte förstår skogens betydelse på samma sätt som förr är en utmaning menar Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skogsägarna.

Norra Skogsägarna framhåller att ett fungerande skogsbruk är en förutsättning för en livskraftig landsbygd, vilket i sin tur är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling med bibehållen välfärd. Ett effektivt skogsbruk är också en förutsättning för en fossilfri framtid.

Jonas Eriksson ställer sig frågande till om politikerna egentligen vet vad de vill med skogen.

Programledare: Elina Tyskling