Vägen till grönt stål

Tillverkning av stål står för runt sju procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Ett sätt att få ned detta är att gå över till det som kallas grönt stål.

Vid tillverkning av grönt stål används vätgas för att producera vad som kallas järnsvamp. Detta innebär att man slipper förbränna kol eller koks.

Tillverkning av vätgas är elintensivt så här finns det utmaningar att lösa.