Ekonomikanalen

”Världens bästa mötesplats i skogen”

På mässan Skogselmia i Jönköping samlas skogsägare för att möta de 300 utställarna med fokus på allt från utrustning till appar.

”I år har vi lyft fram lite mer appar och digital teknik”, säger Anders Strandh, platschef på Skogselmia.

Bland utställarna finns appföretaget Katam, som gör det möjligt för vem som helst att mäta skog. Koordinatorn Anton Holmström menar att det underlättar för en bra skogsaffär om båda parterna är överens om mätningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställer för första gången ut på Skogselmia. Den tekniska handläggaren Conny Jebens visar upp containrar med brandsläckningsmateriel som ska stärka upp den kommunala räddningstjänsten vi till exempel skogsbrand.

Redaktör: Anders Frick

Relaterade ämnen