Västernorrland i innovationstoppen

Under de senaste tio åren har antalet nationella patentansökningar från Västernorrlands län ökat med 34 procent. Samtidigt har det totala antalet ansökningar i Sverige minskat med 12 procent.

Totalt har 703 patent sökts under perioden. Verkstadskoncernen Valmet i Sundsvalls kommun har ansökt flest gånger.