Ekonomikanalen

”Västsverige är loket i den svenska tillväxten”

Konjunkturen i västra Sverige har inte varit så här stark sedan 2012. Arbetslösheten är den lägsta på drygt tio år och industrins kapacitetsutnyttjande är på "all time high". Det finns knappt några lediga arbetsplatser - vakansgraden för kontor är den lägsta på över 20 år.

Exporten av personbilar från Göteborg ökade med 29 procent under 2018 - och särskilt stor var den till Kina, där den ökade med nära 122 procent. Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé säger till EFN västra Sverige att Västsverige är det ledande dragloket inom många branscher just nu.

Programledare: Anders Frick