"Vi kommer se kraftigt höjda försvarsutgifter"

Med Trump vid makten har USA en mer ryssvänlig, men också mer Kinakritisk, president än tidigare. Samtidigt försvagas EU i och med Brexit. Hur påverkas det globala säkerhetspolitiska läget? Och vilken inverkan får det på världsekonomin?

Ellinor Beckett pratar med Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker på FOI.